XChat v mobilu  |   Fotoalba  |   Nápověda   |  Zaregistrovat
Přihlásit pomocí mojeID
Můj profil   |   Vzkazy (0/0)   |   Fotoalba   |   Poznámky   |   Nastavení
Nápověda|Hledání

Srazy a tombola

Srazy
Základní filtr
Vyhledá všechny srazy. Zde se můžeš na tebou vybraný sraz přihlásit - stačí vybrat sraz, kliknout na Detaily a přihlášky, kde se ti zobrazí přihlášené nicky a možnost se přihlásit.

Rozšířený filtr
Zde můžeš zadat tebou vybraný filtr, abys snáze našel hledaný sraz.

Přihlášení na sraz

 • Musíš být nalogován na svém nicku.
 • Vyhledáš si přes filtry sraz.
 • Klikneš na Detaily a přihlášky.
 • V záhlaví vidíš informace o srazu, pod dělící čárou Přihlásit se na sraz, tvůj nick a komentář, kde napíšeš nějaký vzkaz.
 • Dáš OK, poté se vše uloží a ty si jen v tabulce zkontroluješ, zda-li jsi opravdu přihlášen.

Přidat sraz

 • Zde vyplníš vše, na co se tě systém ptá. Pokud nebude vyplněno všechno, sraz se nepodaří zadat.
 • Dále zde můžeš přidat ke srazu Tombolu.
 • Poté, co se ti objeví Sraz čeká na schválení, tak jsi sraz zadal správně a počkáš na schválení administrátorem. Z tohoto důvodu je dobré zadávat sraz včas a ne na poslední chvíli. Minimálně 14 dní dopředu, aby se uživatelé stačili přihlásit, či shlédnout kdy a kde akce probíhá, nebo abys ty mohl např. včas sdělit změnu v konání či místě srazu.
 • Nelze zakládat sraz v tentýž den, kdy se koná.
Kdo může zakládat sraz?
Sraz může založit pouze certifikovaná osoba. Další podmínkou pro schválení je, aby se v popisu srazu neobjevovaly nadávky, či jiná hanlivá slova.
Schválení srazu, je založeno na podmínce, že s tím musí souhlasit stálí správci té dané místnosti.

Zvláštní postavení
 • Zakladatel srazu může zvolit spoluorganizátory, kteří mohou editovat sraz podobně jako on.
 • Organizátor srazu dále může jednotlivým přihlášeným účastníkům nastavovat tzv. zvlášní VIP postavení. Nastavit VIP může organizátor nastavit dle libosti u lidí, kteří jsou podle jeho uvážení pro sraz důležití, nebo mají např. zvláštní význam (BU - Nastavení Běžného uživatele).
Smazání srazu
Sraz může smazat organizátor (čili zakladatel srazu), nebo administrátor XChatu.

Změny ve srazu
Pokud dojde k jakýmkoliv změnám ve srazu (změna času konání, místa konání apod.), organizátor může kontaktovat administrátora, který má na starost srazy, a požádat ho o opravu.

Po zadání srazu do systému online přes místnost upozorni administrátora se starostí o srazy o schválení. Nahoru

Tombola
Při zadávání srazu, lze kliknout na Tombolu, kde se ti zobrazí nabídka. O tombolu lze žádat nejpozději týden před konáním srazu.

Zažádat o tombolu mohou pouze organizátoři srazu až po jeho schválení administrátorem, s tím, že musí uvést odpovědné osoby, které se srazu zúčastní. Těm pak dojde vzkaz, kterým účast na sraze potvrdí.
Seznam odpovědných osob pro každou místnost bude k dispozici, až budou doplněny, jinak o tombolu žádat organizátor nemůže.

Po vyvolání stránky Tomboly se organizátorovi zobrazí:

 • Tombola - Zobrazí se všechny tomboly, o které je zažádáno a lze vyhledat a vybrat jen tu pro zvolenou místnost
 • Odpovědné osoby vybraných místností
 • Přidat žádost - Zatím jen zkušební provoz, musí se nejdřív doplnit odpovědné osoby

Tabulka cen

 • 20 - 50 lidí - 1 modrá hvězdička
 • 51 - 80 lidí - 2 modré hvězdičky
 • 81 - 120 lidí - 3 modré hvězdičky
 • 121 - 180 lidí - 4 modré hvězdičky
 • 181 a více lidí - 5 modrých hvězdiček
Zažádat o tombolu smí aspoň 3 měsíce stará stálá místnost a to pouze 1x za 3 měsíce.

Odpovědné osoby

 • Odpovědná osoba nemůže být zároveň organizátorem srazu kterému je tombola přidělena a naopak.
 • Odpovědná osoba i organizátor může být výhercem v tombole.
 • Zvolí si je stálí správci místnosti ( max. počet 3 odp. osoby/místnost) nejpozději 1 měsíc před začátkem srazu.
 • Musí to být osoby certifikované s věkem nad 18 let (výjimkou jsou SS, pokud ani jeden z místnosti nemá 18 let).
 • Odpovědná osoba, má funkční období 1 rok, pokud se nedostaví na 2 a více srazů s tombolou, automaticky se odebírá ze seznamu a už nemá možnost tuto funkci žádat zpět.
 • Pokud Odpovědná osoba chodí na srazy, včas zasílá prezenční listiny a potřebné informace, její funkční období se prodlužuje.
 • Potvrzují svoji účast na sraze s tombolou zpětným posláním vzkazu, který jim přijde po zadání tomboly, příslušnému administrátorovi.
 • Po skončení srazu maximálně do 7 dnů posílají prezenci osob zúčastněných na sraze, a to ve formě .jpg; .bmp (např. oskenovanou, či vyfocenou), v posledním případě ve formě .doc (kde nicky vypíší).
 • Tato data posílají administrátorovi, který má srazy na starost, na email formou přílohy. K emailu dopíší datum srazu, pro jakou místnost byl sraz, místo srazu, počet lidí, seznam odpovědných osob na sraze, organizátora a nicky, které vyhrály tombolu.

  Pokud tyto podmínky nesplní, tombola nemusí být přídělena.

Nahoru