XChat v mobilu  |   Fotoalba  |   Nápověda   |  Zaregistrovat
Přihlásit pomocí mojeID
Můj profil   |   Vzkazy (0/0)   |   Fotoalba   |   Poznámky   |   Nastavení

Shilo

 Info

Naposledy: 14.7.2024 15:28:34

Založen: 16.09.2009

Nachatoval: 9733.51 hodin

Pozice v TOP: 50

Elite Date
Shilo

Adresa profilu: https://xchat.cz/Shilo

Lidé byli stvořeni k tomu, aby byli milováni, a věci k tomu, aby byly používány. Svět je v chaosu proto, že vše je naopak.
Hledání uživatele

 
 

Báseň by Premyslej


Paprsky světla prostupujíc duši,
Velebí srdce jak jeho tep mu sluší.
To teplo v těle lahodí duši.
Nejde se vzdát, když ten pocit zkusíš.

Láska je věčná, věrná, chápavá, smírná,
Stejně s nadhledem jak duše nesmírná,
Jak plody ovocných sadů je víra,
Že v lásce a pochopení je síla.

Jak práce včel, co med z nektaru tvoří,
Stejně tak láska vše co je zlé boří,
Láska je život, je darem Božím,
Blažený ten , co lásce slouží.

Společné mlčení je někdy velmi silné. Dokázat společně mlčet je dokonce často důležitější než dokázat spolu mluvit. V mlčení jsou skryté hluboké emoce a myšlenky. Ať chceme nebo ne, proudí prostorem a dotýkají se nás v nejhlubším nitru. Žádné mlčení není tak tiché, aby nám toho velmi mnoho neřeklo. S každým nejde mlčet. S některými lidmi mlčet nedokážeme, stejně jako s některými nedokážeme mluvit :)

"Co když někoho milujete a je to opravdu hrozné a nepatřičné a vy to nemůžete říct jediné živé duši na světě? Když milujete tak, že tu lásku musíte ukrýt co nejhlouběji, až vám ze srdce zbyde jen jakási černá díra? Když milujete tak, že se snažíte tu zakázanou lásku zatlačit, kam to jen jde, protože doufáte, že se třeba sama od sebe udusí, ale ono se to nikdy nestane? A místo toho ještě narůstá a časem je tak obrovská, že zabírá každé místo ve vás, až se jednoho dne stane vámi. Vy jste ona."

Ironie (řec. eironeia, zastírání, předstíraná nevědomost) je literární nebo řečnická forma, která dosahuje zvláštní, často humorný účinek tím, že vyslovuje něco podstatně jiného než skutečně míní: může přehánět, zastírat nebo říkat přímý opak. Je na posluchači nebo čtenáři, aby si toho všiml a rozuměl podle toho.
V literatuře je ironie způsob výsměchu. Mimoto je užívána za účelem kritiky, pro kterýžto účel mluvčí často používá termíny zdánlivě kladné v úmyslu devalorizovat předmět hovoru. Vzhledem k přirozené zdvořilosti člověka nebývá užívána opačně ve strachu o špatné pochopení i přes změny intonace nebo použití interpunkce (věta: „Bylo to odporné!“ v běžném jazyce nemůže zpravidla vyjádřit ironickou skutečnost, tedy: „Bylo to výborné“) Ironie svou podstatou nutí čtenáře, posluchače, aby byl během četby nebo poslechu aktivní, aby přemýšlel a vybral si svou vlastní pozici v hovoru, často ve sporu. Ironie mířená vůči vlastní osobě (dělání si legrace sám ze sebe)

Vše co je v člověku krásné, je očima neviditelné Růžička pro něžnou bytost   *48* Co si o tobě myslí ostatní lidé tě nemusí zajímat Kytička - fialka   *852*

Sarkasmus (řec. doslova „řezání do masa“) označuje kousavou, zraňující řeč, obvykle vyjadřující i jisté pohrdání. Na rozdíl od ironie, která se dovolává porozumění, chce být pochopena, sarkasmus spíše komunikaci přerušuje a odmítá. K sarkasmu patří kus cynismu, zmírněného jen tím, že se k někomu obrací a vyslovuje.

Podobně jako ironické, může se i sarkastické použití nějakého slova vyznačit uvozovkami.

Řeč může být sarkastická jen v určité situaci a souvislosti. Např. člověk, který právě upustil klíče do kanálu, může sarkasticky poznamenat: „Dobrý!“ Hroznej smích   *3*