XChat v mobilu  |   Fotoalba  |   Nápověda   |  Zaregistrovat
Přihlásit pomocí mojeID
Můj profil   |   Vzkazy (0/0)   |   Fotoalba   |   Poznámky   |   Nastavení

imiroslav

 Info

Naposledy: 18.10.2020 21:39:40

Založen: 26.11.2001

Nachatoval: 8619.76 hodin

Pozice v TOP: 59

Elite Date
imiroslav

Adresa profilu: https://xchat.cz/imiroslav

Vzkaz pro návštěvníky

Vždy s úsměvem
imiroslav
Když budeš často odpouštět, lidé si zvyknou ti ubližovat. :-) :-) :-)Charles Baudelaire - Malé básně v próze, 1869
Zoufání stařeny
Malá scvrklá stařena se cítila velice potěšenou, vidouc to krásné dítě, jemuž se každý podivoval, jemuž se každý chtěl líbit; ta hezká bytost, tak křehká jako ona, ta malá stařenka, a právě jako ona bez zubů a bez vlasů.
I přiblížila se, hodlajíc se s ním pomazlit a ukázat mu přívětivou tvář.
Ale zděšené dítě zle se vzpíralo laskání té dobré, sešlé ženy a naplňovalo dům svým ječením.
Tu dobrá ta stařenka uchýlila se ve věčnou samotu a plakala v koutku, pravíc k sobě: “Ach! pro nás, nešťastné staré samičky, minul čas, kdy jsme se líbily i nevinným, a působíme hrůzu malým dětem, jež chceme milovat!“


Sarinkaa
Chilli_papricka
Cherrie_1
tullie
Nad-ia
ilenka
jen_pro_tento_den
Nikdy si nepleťte inteligenci se vzděláním. nemálo blbců má i diplom

Hledání uživatele

 
 

Kyberšikana

Kyberšikana má někoho záměrně vyvést z rovnováhy. Jejich cílem je někomu ublížit nebo ubližovat – ať fyzické či psychické.týráním obětí, které není snadné poznat.
a) Zasílání urážlivých a zastrašujících zpráv nebo pomluv (e-mail, SMS, chat, ICQ, Skype)
b) Pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné zveřejňování s cílem poškodit vybranou osobu (předem připravený fyzický útok, natáčení učitele apod.)
c) Vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají nebo ponižují konkrétní osobu (blogy a jiné www stránky)
d) Zneužívání cizího účtu – krádež identity (e-mailového, diskuzního apod.)
e) Provokování a napadání uživatelů v diskuzních fórech, tapetování (chatovací místnosti apod.)
f) Odhalování cizích tajemství
g) Vydírání pomocí internetu
h) Obtěžování a pronásledování, psaním zpráv nebo prozváněním

Kybergrooming

Kybergrooming označuje jednání osoby, která se snaží vyvolat falešnou důvěru, zmanipulovat vyhlédnutou oběť (nejčastěji pomocí chatu, SMS zpráv, seznamek, ICQ, Skype, e-mailů) a přimět ji k osobní schůzce. Výsledkem schůzky může být nejčastěji sexuální zneužití oběti, fyzické mučení, ale i nucení k terorismu apod. Kybergroomer se staví v komunikaci do pozice osoby, která oběti rozumí, která chápe její problémy, která má pokud možno stejné problémy a pomůže je vyřešit.
Etapy:
1 Vzbuzení důvěry a snaha izolovat oběť od okolí (osoba mění svoji identitu, je velmi trpělivá)
2. Podplácení dárky či různými službami, budování kamarádského vztahu
3. Vyvolání emoční závislosti oběti na osobě útočníka
4. Osobní setkání
5. Sexuální obtěžování, zneužití

mobbing

Mobbing je výraz pro šikanu ze strany spolupracovníků

Uvidíte, že když nebudou ve skupince, budou jaksi „měkčí“. Nebudou se mít před kým vytáhnout, nebudou mít před kým dělat ramena, že vám to zase „nandali“.

Uvědomte si, že jste lidská bytost, že nejste o nic horší než ten, kdo vás šikanuje, kdo na vás nasazuje nebo kdo vás opakovaně zesměšňuje

vyznání lásky Jana hana

15:52:55 Jana.hana: jsi neskonalé netové hovado
15:52:32 Jana.hana: proč já s tebou utrácím písmenka? přeji ti pěknou velkou kost v krku
15:51:57 Jana.hana: protože nechápeěš asi vůbec nic
15:51:39 Jana.hana: nenávist ?? ty jsi opravdu hlupák i na šťedrý den
15:51:04 Jana.hana: 15:50:12 imiroslav->Jana.hana: nenávist tě žene do záhuby dcero
15:50:47 Jana.hana: imiroslav: jestlipak víš, proč sem nejdou stálí návštěvníci zahrádky? jsi opravdu taková svině i na svátky? musí si zakládat místnosti pod čarou??
15:50:12 imiroslav->Jana.hana: nenávist tě žene do záhuby dcero
15:50:01 Certifikace: Chceš hlavičku místo panáčka?
15:49:09 Jana.hana: přeji téměř všem krásné vánoce,hlavně hodně zdraví,štěstí.lásky a pohody

13:19:11 sunny.z: já mívám ráda jasno, jak s tím naložíš, to je tvá věc
13:18:44 sunny.z: pokud chceš reagovat sprostě, je to jen tvá věc
13:18:22 sunny.z: pro úplnost jako host nechodím ale někdo se velmi snaží, aby to tak vypadalo
13:17:52 imiroslav: nevotravuj nádhero, ty mi ani za tu zmíňku nestojíš Hroznej smích   *3* Hroznej smích   *3* Hroznej smích   *3* Hroznej smích   *3*
13:17:48 sunny.z: je zvláštní jak to tak rychle někdo zjistí
13:17:01 sunny.z: myslím, že přišel čas uvést věci do pořádku, opět se mi dostalo zprávy, že se o mě zmiňoval na skle

urážky na chatu :-)

Přejí příjemny den, při internetovém chatování jsem se dostal do křížku s nějakým podívínem, který nebyl sympatický ani mě , i ostatním lidem. Proto jsem reagoval celkem sprostými a nevybýravým urážkami. Odpověď na tyto slova jsem dostal, že mě za tyto urážky zažaluje. Moje otázka je jednoduchá. Může na mě podat trestní oznámení, kterým se bude zabývat PČR a co mě za to hrozí. Předem velice děkuji za odpověď a jsem s pozdravem

Z hlediska trestního práva je možnost postihu za vulgární nadávání na internetu značně pochybná. Pokud nedošlo k nějakému vyhrožování, ale pouze k nadávkám, mohlo by se maximálně jednat o trestný čin výtržnictví neboť došlo k veřejnému napadení jiného. Popisovanému jednání ale zřejmě chybí dostatečný stupeň společenské nebezpečnosti na to, aby se mohlo jednat o trestný čin. Toto jednání by proto mohlo být posouzeno pouze jako přestupek proti občanskému soužití.

telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad
vykonává dozorovou činnost v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.
kontroluje dodržování příslušných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. Poskytovatel služby se musí zejména zdržet užívání nekalých obchodních praktik, nesmí se dopustit diskriminace spotřebitele, musí vůči spotřebiteli plnit řádně svou informační povinnost o charakteru poskytovaných služeb a řádně poskytovat informace o cenách za služby a také dodržovat reklamační práva spotřebitele. Pokud se poskytovatel služby dopustí porušení zmíněných povinností, dopouští se správního deliktu a může mu být udělena peněžitá pokuta.

Český telekomunikační úřad má mimo jiné pravomoc rozhodovat spory mezi poskytovatelem služby a koncovým zákazníkem, a to takové kdy podá návrh některá z dotčených stran a spor se týká povinností vyplývajících ze zákona o elektronických komunikacích. Pokud nejste spokojeni např. s vyřízením reklamace účtované částky za mobilní telefon nebo internet, můžete p