XChat v mobilu  |   Fotoalba  |   Nápověda   |  Zaregistrovat
Přihlásit pomocí mojeID
Můj profil   |   Vzkazy (0/0)   |   Fotoalba   |   Poznámky   |   Nastavení
Nápověda|Hledání

Správce

Obecně

  • Správci místností, stálí správci a administrátoři XChatu dbají zásad, za kterých je možno uživatele z místnosti vykázat, respektive vyhodit.
  • Pokud daný uživatel mírně porušuje pravidla, měl by být předem upozorněn na to, že nějakým způsobem provinil, popř. by mu mělo být vysvětleno, že to co činí, není na XChatu dovoleno.
  • Když návštěvník nereaguje a pokračuje i pak v nevhodném chování, a porušuje tím tak daná Pravidla, využije správce místnosti, stálý správce, popř. administrátor XChatu svého práva, vyhození uživatele.
  • Není vhodné vylučovat z dalšího dění uživatele za to, že mírným způsobem oponují správci, za text, který nemůže zásadním způsobem narušit dění v místnosti.
  • Také by se nemělo vyhazovat za to, co někomu píše systémem šeptání.
  • Výjimkou je, pokud šeptáním "tapetuje" nebo neúnosně nadává správci či stálému správci místnosti nebo nepíše jazykem, který je pro onu místnost určený. Pak může správce dotyčného uživatele po předchozím veřejném varování vyhodit z místnosti. Pro případnou pozdější stížnost je při vyhození za šeptání vhodné udělat si screenshot dané situace.
  • Nepřihlášený uživatel (guest) může vstoupit jen do nestálých místností, pokud v nich není v zakázaných klíčích. Jestliže chceš vstoupit do stálé místnosti, zaregistruj se.

Bez upozornění může být vykopnut ten uživatel, který "tapetuje", provozuje reklamu na konkurenční chat, zveřejňuje osobní údaje, hromadně roznáší jakékoli linky, používá silně vulgární výrazy a opakovaně porušuje pravidla. Pokud si není správce místnosti jistý ve svém rozhodnutí, měl by požádat přítomného stálého správce a nebo administrátora XChat.cz. Předejde se potom jistým nedorozuměním a následným stížnostem. Správci a stálí správci by neměli mít v ignoračním seznamu žádného z návštěvníků místnosti.

Bez upozornění se vyhazuje i z místností, které jsou speciálně zaměřeny na určitou skupinu lidí (např. Holčičí tajnosti, Lesbičky, Kluci s kluky, Kluci S/M) již podle názvu či popisku. V takových místnostech platí, že uživatel nesplňující dané podmínky může být na žádost ostatních uživatelů místnosti vyhozen bez varování.

Správce nesmí svých práv zneužívat. Ve stálých místnostech je zakázáno neoprávněně či bezdůvodně dávat nicky do klíčů, tedy zamezovat jim vstupu do místnosti.

V nestálých místnostech záleží na správci, koho tam nechá, při vyhazování nechtěných jedinců nemusí varovat. Výjimkou je cílené vyházení celé místosti. Nahoru

Stálí správci
Stálé místnosti mají nárok na určitý počet stálých správců (Výjimku tvoří nově založené místnosti nebo ty s nízkou návštěvností), vice na Kontakt s adminy / Stálí správci a místnosti, aby zde udržovali pořádek a nedopustili možné zneužití funkce správce místnosti z řad uživatelů, zamezili možnému atakování konkrétní místnosti a svou přítomností tak vytvářeli lepší, bezpečnější a kultivovanější XChat, vzhledem k jeho dalšímu růstu.

Uživatel s právy Stálého správce místnosti má stejná práva v podstatě jako běžný správce s tím rozdílem, že ho nikdo mimo administrátorů nemůže vyhodit, může zakazovat/povolovat šeptání a historii, nastavovat filtr místnosti, zamykat/odemykat místnost a měnit její popisek a brát správce.
Šeptání je povinen opět povolit na žádost i jednoho návštěvníka místnosti.
Zakazovat historii či zamykat místnost může jen v nezbytných situacích (např. nájezd tapetujících nicků).
Správce smí brát jen, pokud aktuální správce viditelně nezvládá hlídat dodržování pravidel, pokud této funkce zneužívá či jinak porušuje pravidla nebo je to nedůvěryhodná osoba (předešlé prohřešky, málo hodin, ...)

Stálého správce dosazují a odebírají administrátoři XChatu většinou po dohodě s již zvolenými stálými správci či na jejich popud. Pokud se nedokáží shodnout, lze ve výjimečných případech přistoupit k vypsání ankety. Její výsledek pak slouží pro informaci, není povinnost se jím řídit.

Pro zvolení uživatele do funkce Stálého správce musí uživatel splňovat následující podmínky:
- na XChatu prokecaných nejméně 200 hodin
- vlastnictví certifikace
- dobrá pověst uživatele, jeho oblíbenost v místnosti
- aspoň 60 hodin strávených v místnosti každý měsíc.

Každý uživatel může být Stálý správce jen v jedné místnosti. Výhodu Stálého správce může odebrat na návrh uživatelů a administrátorů XChatu administrátor, který má stálé správce na starosti.

Odebrání práva Stálého správce může vzniknout na základě:
- zneužití výhody Stálého správce
- prověřené stížnosti uživatelů XChatu, administrátorů
- dlouhodobě nízké návštěvnosti spravované místnosti, tedy pod 30 hodin průměrně za měsíc
- smazání nicku či ztráty certifikace

Pokud počet hodin stálého správce klesne pod 200 či přijde o certifikaci, automaticky ztrácí práva stálého správce.
O práva přijde i při větší změně přezdívky. Co je větší a co menší změna určuje administrátor, který se o převody stará. Nahoru