XChat v mobilu  |   Fotoalba  |   Nápověda   |  Zaregistrovat
Přihlásit pomocí mojeID
Můj profil   |   Vzkazy (0/0)   |   Fotoalba   |   Poznámky   |   Nastavení
Nápověda|Hledání

Obecná ustanovení

Dodržování obecně platných předpisů a zákonů
XChat, jakožto služba internetové veřejnosti, si vyhrazuje právo na dodržování platných právních předpisů a Zákona o veřejných médiích uživateli této domény XChat.cz. Z těchto důvodů není dovoleno propagovat jakékoliv protizákonné aktivity, zejména propagovat byť i skrytě podporu všech jednání, která by byla zjevně v rozporu s platným zákonem. Taktéž není dovoleno jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno XChatu, používat hanlivých a neetických forem při chatování. Nahoru

Též není dovoleno
Na XChatu se též nesmí porušovat autorská práva (např. sdělování sériových čísel, posílání cracků či nabízení nelegálních vypálených CD včetně dotazů na ně).

Je zakázáno prostřednictvím XChatu provozovat jakoukoli výdělečnou či inzertní činnost (např. nabídka / poptávka po bydlení či práci, brigádě) nebo nabídky s finančním podkresem (např. dovolenou), výjimku tvoří pouze společnost 42ideas s.r.o. a její reklamní aktivity.

Není dovoleno šíření nevyžádaných obchodních sdělení.

Je zakázáno odkazovat na konkurenční platformy nebo přemlouvat lidi k přechodu na ně.

XChat rozšiřuje obecně platné (nepsané) zákony počítačových sítí, resp. Internetu. Tedy je zakázané využívat libovolné chyby XChatu, ať již bezpečnostní nebo jiné. Použití takové chyby, kterou po nalezení uživatel nenahlásí, je trestáno podle rozsahu a vážnosti. Pokud je tato chyba využita k chování podobnému jinému prohřešku proti pravidlům, je trest odpovídající.

Zakázané je půjčování nicků nejen za účelem nabírání hodin.

Vyhni se i používání tzv. robotů či skriptů nejen na držení v místnosti s výjimkou povolených.

Vzhledem k vysoké míře zneužívání anonymizace IP adres je zakázáno přistupovat na stránky XChat.cz ze sítě Toru a jiných anonymizačních systému a proxy serverů. Zjištěné IP adresy porušující toto pravidlo budou blokovány. Pokud bude tato adresa odhalena díky nicku, který i jinak poruší pravidla, dojde k blokaci všech nicků na dané IP.

Nahoru

Erotické kategorie
Na XChatu máme dvě kategorie s erotickou tématikou. Sex a neřesti od 18 let je přístupná, jak už název napovídá, od 18 let. A druhá kategorie nese název Lechtivá erotika s přístupem od 16 let. Věkový limit je uveden v popisku a úvodní stránce místnosti. Pokud tuto podmínku nesplňuješ, určitě si vybereš z ostatních kategorií. A platí to i naopak, pokud hledáš sex, hledej jej pouze v erotických kategoriích, do jiných kategorií to nepatří a budeš z nich vykázán(a).

V kategorii přístupné od 16 let, je zakázáno posílat jakýkoli pornografický materiál na sklo. Šeptem pouze osobám starším 18 let.

Vzhledem k množícím se případům pedofílie je zakázáno užívat v kategoriích 16+ a 18+

 • termíny se zdrobnělinami "mlaďoučká, mlaďoulinká, mlaďounká, mladinká, maloučká, maličká" apod. například ve spojení s výrazy: "dcera, dceruška, dcerka, dívka, holka, holčička" apod., případně v situacích, které dané spojení evokují

 • výrazy se zdrobnělinou "holčička", případně "dceruška", jako jsou například: "malá holčička, mladá holčička, velmi mladá holčička, hodně mladá dceruška" apod.

 • totéž platí i pro opačné pohlaví a pokud se chcete bavit o dětech, raději si zvolte jinou kategorii místností
Výše uvedená spojení se nesmí užívat, budou automaticky chápána jako hledání, nabízení či bavení se o pedofílii. Uživatel nedbající těchto pravidel může být bez varování tvrdě potrestán. Nahoru

Výzvy administrátorů
Povinností každého návštěvníka je reagovat na výzvy administrátorů maximálně do deseti minut a dbát jeho pokynů. Pokud se ti bude čas od posledního promluvení nulovat a neodpovíš, můžeš být považován za robota a podle toho potrestán. Je tedy i v tvém zájmu např. nezavírat si hlavní okno či jinak si zamezovat v komunikaci.

Pokud něco v pravidlech chybí, není jasné či jednoznačné, pravdu má administrátor. Nahoru

Doporučené chování
Pokud se nebudeš řídit doporučeným chováním, nemůžeš se pak divit, že tě správce či administrátor vyhodí z místnosti či jinak postihne. Nahoru

Témata
Je zakázáno propagovat:

 • pedofilii
 • zoofilii
 • tvrdé drogy
 • incestní sex
 • sex s mrtvolami
 • obchodování s lidmi
 • sex za úplatu a to jeho nabízení i požadování či hledání, prostituce - escort
 • dolcett
 • snuff
 • obřezávání a kastrace
 • rasismus a nacismus

Proti pravidlům je i:

 • chatování a domlouvání se na výše uvedená témata
 • odkazy na stránky s uvedenými tématy
 • používání nicků evokujících tato témata
 • zakládání a provozování místností na daná témata
 • pobyt v místnostech s touto tématikou
Též se ruší místnosti s neetickými tématy. Pokud téma neodpovídá kategorii, má administrátor právo požádat o přesun, případně místnost smazat. Nahoru

Odpovědnost
XChat.cz nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů, kteří poruší platné předpisy a zákony, a uživatel, který poruší zákon, či jiné obecně závazné předpisy, bere na vědomí, že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko právních podle příslušných ustanovení zákona. Postih mu hrozí i pokud poruší pravidla XChatu. Nahoru